ΕΠΕΙΓΟΝ - ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες του 8ου εξαμήνου ότι από την Τρίτη 25-05-2021 θα μπορούν να δηλώνουν έως 7 μαθήματα προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή της δήλωσής τους.

Με τη διεύρυνση αυτή το σύνολο των ΔΜ (ECTS) για το 8ο εξάμηνο θα κυμαίνεται από:

2 μαθήματα = 30 ΔΜ (ECTS) έως 7 μαθήματα = 42 ΔΜ (ECTS)