Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (1/7/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να παρεβρεθούν στη 17ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης την 01-07-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Κατανομή θέσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής για το Πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 2021-2022» - Προκήρυξη  γνωστικών αντικειμένων και ορισμός μαθημάτων.