Πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων στο ΠΜΣ, ακ. έτος 2021-22

Ανακοινώνεται η κατάταξη των υποψηφίων για το ΠΜΣ "Ανάλυση και εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής" για το α.έ. 2021-2022 με βάση τη συνολική τους βαθμολογία και την ειδίκευση που έχουν δηλώσει ως πρώτη επιλογή.