Επιστημονική ανακοίνωση μελών του τμήματος στο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Βασικό Εισόδημα (BIEN 2021)

Τα μέλη του Τμήματος Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Δημουλάς και Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιορδάνης Παρασκευάς  συμμετείχαν με επιστημονική ανακοίνωση στο Παγκόσμιο Συνέδριο του Basic Income Earth Network (BIEN) που πραγματοποιήθηκε ψηφιακά στις 18-21 Αυγούστου  από το  University Strathclyde Glasgow. Το θέμα της ανακοίνωσή τους ήταν: "Recent initiatives for the promotion of UBI in (post) covid-19 Greece and their prospects".

Δείτε εδώ την ιστοσελίδα του συνεδρίου.