ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ

Ανακοίνωση εγγραφής των εισαγομένων με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.