Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (6/10/2021)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν στην 4η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στις 06-10-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence)

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Τροποποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, ακαδ. έτους 2021-2022
 2. Προγράμματα Διδασκαλίας αε 2021-2022
  • Πρόγραμμα διδασκαλίας Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
  • Πρόγραμμα διδασκαλίας Μεταπτυχιακού  Προγράμματος Σπουδών
 3. Πρωτόκολλο Διδασκαλίας και μέτρα προστασίας της υγείας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του COVID-19
 4. Συγκρότηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών, ακαδ. έτους 2021-2022
 5. Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ακαδ. έτους 2021-2022
 6. Ορισμός Επιτροπής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
 7. Πρόταση για κατάταξη του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο
 8. Πρόταση για την επαναφορά του μαθήματος της Κοινωνιολογίας στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
 9. Θέματα μελών ΔΕΠ
  • Αίτημα μετακίνησης Καθ. Ιορδάνη Ψημμένου από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας
  • Λήξη θητείας Καθ. Γ. Πετράκη ως Δ/ντριας του Εργαστηρίου Φύλου -  Έναρξη διαδικασίας εκλογής νέου/ας Διευθυντή/τριας και προκήρυξη
 10. Φοιτητικά – Θέματα ΠΠΣ
  • Αίτημα της φοιτήτριας Γκρίζη Μαρίας με ΑΜ 51190164
 11. Πρακτική Άσκηση
  • Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης (μήνας εισόδου Μάιος 2021)
 12. Θέματα ΠΜΣ
  • Επικύρωση πίνακα κατάταξης εισακτέων στο ΠΜΣ του Τμήματος «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» για το α.ε. 2021-2022
 13. Διδακτορικά – Μεταδιδακτορικά
  • Επιτυχής Εξέταση Αγγλικών ΥΔ Μόσχου, Μαργαρίτη και Γουρτή Δημήτριου 
  • Αξιολόγηση Δομούζογλου Θέοδωρου 
  • Αίτημα αλλαγής τίτλου Κλεισιούνη Πηνελόπης ΑΜ5112Δ003
  • Αίτημα αλλαγής τίτλου Κατσαντώνη Βασίλειου ΑΜ5109Δ004
  • Αίτημα αλλαγής τίτλου Πελεκούδα Νικόλαου ΑΜ5119Δ006
  • Διαγραφή ΥΔ κας Τσίαλτα Ανδριάνας 5114Δ006
  • Σύσταση επταμελούς για την υποστήριξη της διατριβής του υποψηφίας διδακτόρισσας κυρίας Μαρά Αθηνάς  ΑΜ 5114Δ0010
  • Θέματα αιτήσεων ΥΔ