Υπενθύμιση εγγραφής στο Open eclass

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές/τριες πρέπει να εγγραφούν στα μαθήματα στην πλατφόρμα Open eclass.