Περιθωριοποίηση και Κοινωνική Πολιτική (510437) - αλλαγή ημέρας

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες πως το μάθημα του καθ. Ιορδ. Ψημμένου, "Περιθωριοποίηση και Κοινωνική Πολιτική" (510437), θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή 11.30 - 13.30  στην αίθουσα Δ12