Αναβολή μαθημάτων (510453 και 510095)

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται γι' αυτή την εβδομάδα τα μαθήματα του καθ. Ιωάννη Κουζή:

- 510453: Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων

- 510095: Συνδικάτα και συλλογικές εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα