ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ενημερώνονται οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος ότι για τη λήψη πτυχίου είναι απαραίτητη η έγκαιρη κατάθεση του τίτλου ξένων γλωσσών στη Φοιτητική Μέριμνα (ΚΕΦΟΙ), προκειμένου να χορηγηθεί η ισοτιμία ή επάρκεια από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών.

Η κατάθεση του τίτλου θα πρέπει να γίνεται εγκαίρως και το αργότερο μέχρι την τελευταία ημέρα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.