ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α.Ε. 2021-2022

Παρακαλώ βρείτε συνημμένα Πρόσκληση και Αίτηση Συμμετοχής στην Πρακτική Άσκηση α.ε. 2021-2022