ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ/ONLINE EVALUATION

Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου των μαθημάτων όλων των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου, και αφορά τα μαθήματα που διδάσκονται στο Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οn Monday, December 6th, 2021, the online evaluation of the Undergraduate and Postgraduate courses taught in the Winter Semester 2021-2022 in all the Departments of Panteion University will start.