Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού (ΠΔ 407/80)

Δείτε συνημμένη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 για το εαρινό εξάμηνο α.ε. 2021-2022.