Οδηγίες για τη διεξαγωγή των εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου και την είσοδο στην πλατφόρμα Edupass

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που θα μετάσχουν στις δια ζώσης εξετάσεις οφείλουν να ακολουθήσουν σχολαστικά τις παρακάτω αναλυτικές οδηγίες ώστε να προστατευτεί η υγεία της ακαδημαϊκής κοινότητας και να ολοκληρωθεί ομαλά η εξεταστική διαδικασία.

Συνοπτικά:

1) Είναι υποχρεωτική η χρήση της πλατφόρμας Edupass για τη συμμετοχή στις εξετάσεις αλλά και σε περίπτωση νόσησης ώστε να έχει ο φοιτητής το δικαίωμα να εξεταστεί σε άλλη ημερομηνία.

2) Φοιτητές/φοιτήτριες που νοσούν δεν μετέχουν στις εξετάσεις με φυσική παρουσία και διατηρούν το δικαίωμα να εξεταστούν σε ημερομηνία που θα ορίσει ο διδάσκων/η διδάσκουσα, εφόσον η νόσηση αποδεικνύεται από το edupass.

Αναλυτικά οι οδηγίες: https://www.panteion.gr/wp-content/uploads/2022/01/%CE%9D%CE%95%CE%95%CE%A3-%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%95DUPASS-%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-2.2022-%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F.pdf