ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26.1.2022 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26.1.2022 

 

Αύριο Πέμπτη 27.1.2022, οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα λειτουργήσουν με τηλεργασία, πλην των περιπτώσεων εκείνων όπου οι υπάλληλοι μπορούν πράγματι να προσέλθουν και η φύση της εργασίας τους το απαιτεί. 

 

Όλες οι ακαδημαϊκές-διοικητικές και εκπαιδευτικές διαδικασίες του Πανεπιστημίου (συνεδριάσεις οργάνων, υποστηρίξεις διατριβών, εκλογές μελών διδακτικού προσωπικού, σεμινάρια, παραδόσεις μαθημάτων, κ.λπ.,) θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.