ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗMΑΤΟΣ 510077 - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος:

510077 Ζητήματα Υγειονομικής Πολιτικής στη Νεότερη Ελλάδα (Επίκ. Καθηγήτρια Μ. Κορασίδου)

θα πραγματοποιηθεί στις 31.1.2022, από τις 13.00 έως 14.30, στις αίθουσες 300, 302