ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ: Επικαιροποιημένες οδηγίες προς ΦΟΙΤΗΤΕΣ για συμμετοχή στις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου