ΕΠΕΙΓΟΝ! Ισχύς πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης και διαγνωστικών ελέγχων

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές για την προσέλευσή τους στις δια ζώσης εξετάσεις να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις παρακάτω οδηγίες σύμφωνα με την Κ.Υ.ΑΠΟΦΑΣH  Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756 (ΦΕΚ 430/Τεύχος B’/5.2.2022) .

 

Όσοι φοιτητές έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου και έχουν παρέλθει 7 μήνες από την ημερομηνία εμβολιασμού αλλά και όσοι έχουν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο και έχουν παρέλθει 3 μήνες από την ημερομηνία εμβολιασμού θεωρούνται ανεμβολίαστοι και μπορούν να προσέλθουν στις δια ζώσης εξετάσεις μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιήσει διαγνωστικό έλεγχο rapid test 48 ωρών πριν την εξέταση  ή PCR (μοριακό ) 72 ωρών πριν την εξέταση.

Φροντίστε να καταχωρίζετε το αποτέλεσμά σας στο Μητρώο ασθενών COVID 19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το όποιο εργαστήριο, φαρμακείο, άλλη δομή διενήργησε τον έλεγχο.   Εάν δεν έχετε Α.Μ.Κ.Α., φροντίστε να σας χορηγούν τη σχετική βεβαίωση

 

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες .

 

Ειδικώς, έχει λήξει η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021.

Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες.