ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αν οι διδάσκοντες και οι φοιτητές (ΠΠΣ και ΠΜΣ) του Τμήματος αντιμετωπίζουν  πρόβλημα εισόδου στις  εφαρμογές της Ηλεκτρονικής βαθμολογίας παρακαλούμε όπως ακολουθησουν τα βήματα που βρίσκονται στις  οδηγίες του λινκ που σας παραθέτουμε :

 

https://noc.panteion.gr/s/211-set-tls

Αντιμετώπιση προβλημάτων στο σύνδεσμο του φοιτητολογίου - set TLS

panteion.gr noc.panteion.gr

noc.panteion.gr