Πρόβλημα εισόδου στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής βαθμολογίας και δηλώσεων

 

Διδάσκοντες/ουσες & φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εισόδου στις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής βαθμολογίας και των Δηλώσεων παρακαλούνται όπως ακολουθήσουν τα βήματα που βρίσκονται στις οδηγίες του παρακάτω συνδέσμου:

https://noc.panteion.gr/s/211-set-tls

Διαφορετικά μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Μηχ/σης για σχετική βοήθεια.