Έκδοση νέων καρτών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και επέκταση ισχύος καρτών σε φοιτητές ΑΕΙ

​​​​​​

Δείτε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη  συνημμένη επιστολή του ΟΑΣΑ  σχετικά με:

  • την έκδοση νέων καρτών μειωμένου κομίστρου Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών  και
  • την επέκταση ισχύος καρτών μειωμένου κομίστρου σε φοιτητές ΑΕΙ.

Από το Τμήμα Σπουδών