Πρόγραμμα υποτροφιών της φλαμανδικής κυβέρνησης του Βελγίου για μεταπτυχιακές σπουδές

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές «Master Mind Scholarships Fellowship Programme» του Πανεπιστημίου Vrije Universiteit Brussel.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για αιτήσεις μέχρι 25 Φεβρουαρίου 2022 ( και ώρα 17:00, τοπική Βρυξελλών ).

Περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες και αιτήσεις στους συνδέσμους που αναγράφονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο και στην ιστοσελίδα: https://www.vub.be/en/scholarships#master-mind