Πρόσκληση σε Συνέλευση του Τμήματος

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται στην 8η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στις 9-3-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Επικαιροποίηση καταλόγου ΑΠΕΛΛΑ (α.ε. 2021-2022)
 2. Προκήρυξη μίας θέσης στη βαθμίδα του Αναπλ. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (αίτηση εξέλιξης του Επίκ. Καθ. Χριστόφορου Σκαμνάκη) -  σε αναμονή
 3. Αλλαγή Τριμελούς Επιτροπής των Τετραδίων Κοινωνικής Πολιτικής
 4. Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου 
 5. Ημερίδα Υπ. Διδακτόρων και μεταδιδακτόρων «Νέες έρευνες στην ιστορία και κοινωνιολογία της εργασίας (προσωρινός τίτλος)», διοργάνωση: Δίκτυο Ιστορίας της Εργασίας και του Εργατικού Κινήματος, εισηγήτρια, καθ. Γ. Πετράκη
 6. Θέματα μελών ΔΕΠ
  1. Αίτημα άδειας μετακίνησης (staff mobility for training) της Καθ. Θ. Ανθοπούλου με φορέα υποδοχής το Science Po από 4-4-2022 έως 8-4-2022
  2. Άδεια μετακίνησης στο εξωτερικό της καθ. Γ. Πετράκη για συμμετοχή στο πρόγραμμα του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου ΑΣΤΡΑΠΗ (4-8 Απριλίου)
  3. Αίτημα για εκπαιδευτική άδεια εξωτερικού εαρινού εξαμήνου 2022-2023 και χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 της καθ. Δέσποινα Παπαδοπούλου
 7. Θέματα ΠΠΣ και Φοιτητικά
  1. Αίτημα του φοιτητή Γεώργιου Λογγίνου Παπατριανταφύλλου (ΑΜ 512000190) για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων
  2. Αίτημα του φοιτητή Βασίλη Ποντικού (ΑΜ 51200010) για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων
  3. Ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης α.ε. 2020-2021
  4. Πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου, α.ε. 2021-2022
 8. Θέματα ΠΜΣ
  1. Έγκριση σύμβασης για πρακτική μεταπτυχιακής φοιτήτριας στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου (εισηγήτρια, Παρασκευή Τουρή)
  2. Πρόγραμμα διδασκαλίας εαρινού εξαμήνου
  3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΄΄ Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής ΄΄ για το Α.Ε.2022-2023.
  4. Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων  και Επιτροπή Εξετάσεων των υποψηφίων 
  5. Συντονιστής/στρια για την διασφάλιση και παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του ευρωπαϊκού συστήματος πιστωτικών μονάδων στο Π.Μ.Σ. (διετή θητεία).
  6. Επιμέρους θέματα ΠΜΣ
  7. Αίτηση παράτασης διπλωματικής ΠΜΣ φοιτήτριας κας Λεβάκου Ελευθερίας ΑΜ 5120Μ007
 9. Θέματα Διδακτορικών – Μεταδιδακτορικών
  1. Ανασυγκρότηση Τριμελούς ΥΔ κας Κλεισιούνη Πηνελόπης (ΑΜ 5112Δ003)
  2. Αναγόρευση της Υποψήφιας Διδακτόρισσας κας. Σταματοπούλου Γλυκερίας (ΑΜ 5113Δ003)
  3. Επιτυχής εξέταση Αγγλικών ΥΔ κας. Δούρου Όλγας και εγγραφή της στο μητρώο του Τμήματος