Αιτήσεις ΠΜΣ

Ενημερώνουμε τις/τους ενδιαφερόμενες/ους υποψήφιες/ους για το ΠΜΣ Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα στη λειτουργία της ιστοσελίδας υποβολών των αιτήσεων που αναμένεται να αποκατασταθεί σύντομα. Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση με την επαναλειτουργία της.