ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2021-2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες ότι η υποβολή αιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση παρατείνεται έως και τις 27-3-2022