Αιτήσεις ΠΜΣ

Ανακοινώνεται ότι αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα που υπήρχε στη σελίδα υποβολής των υποψηφιοτήτων του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν ως χρήστες στη διεύθυνση https://spaa.panteion.gr/register  και στη συνέχεια να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση https://spaa.panteion.gr μεταφορτώνοντας (κάνοντας upload) τα απαραίτητα δικαιολογητικά.