ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" 510127

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα "Ανεργία και Πολιτική Απασχόλησης" με κωδικό 510127 δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

Θα αναρτηθεί και σχετική ανακοίνωση από τη διδάσκουσα στο e-class.