ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε 2021-2022

Ανακοινώνεται η κατάσταση με τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση για το εαρινό εξάμηνου α.ε. 2021-2022. 

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης (έως και 12-4-2022 και ώρα 12:00 πμ στη Γραμματεία του Τμήματος