ΔΗΛΩΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Προκειμένου να δηλώσετε πτυχιακή εργασία θα πρέπει να εμφανίζονται στην αναλυτική βαθμολογία σας δύο (2) προβιβάσιμα σεμινάρια (ΣΕΜ).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δηλώσετε πτυχιακή εργασία αλλά δεν πληροίτε την ανωτέρω προϋπόθεση,

η πτυχιακή εργασία σας δεν θα βαθμολογηθεί και θα θεωρηθεί άκυρη.