Πρόσκληση σε Συνέλευση του Τμήματος

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν στην 11η Συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής στις 13-4-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω Τηλεδιάσκεψης της πλατφόρμας (e-presence).

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

 1. Προκήρυξη νέας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής (από κατανομή θέσεων για το α.ε. 2021-2022) – Ορισμός γνωστικού αντικειμένου
 2. Ανταποδοτικές Υποτροφίες εαρινού εξαμήνου 2021-2022 
 3. Αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023
 4. Θέματα μελών ΔΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ
  • Απολογισμός Δράσεων Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής περιόδου 2019-2022 (καθ. Θ. Ανθοπούλου)
  • Αίτημα για εκπαιδευτική άδεια εξωτερικού, εαρινού εξαμήνου 2022-2023, του καθ. Σπ. Σακελλαρόπουλου
  • Αίτημα για εκπαιδευτική άδεια εξωτερικού, εαρινού εξαμήνου 2022-2023, του αναπλ. καθ. Κων/νου Δημουλά
  • Αίτημα για εκπαιδευτική άδεια εσωτερικού, χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, του καθ. Χρ. Μπάγκαβου
  • Αίτημα για άδεια μετακίνησης στην Κύπρο του καθ. Σπ. Σακελλαρόπουλου, για συμμετοχή σε παρουσίαση βιβλίου (9-13 Μαΐου)
  • Αίτημα για εκπαιδευτική άδεια, χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, του μέλους ΕΔΙΠ, Κων/νου Μέμου
 5. Θέματα ΠΠΣ και Φοιτητικά
  • Αίτημα της φοιτήτριας Φωτεινής Μανουσάκη (ΑΜ 51180150) για αναγνώριση μαθήματος εκτός Παντείου ως ΜΕΤ
  • Αίτημα της φοιτήτριας Πάνου Μαρίας (ΑΜ 511200184) για αναγνώριση μαθημάτων
  • Αίτημα της φοιτήτριας Γρηγοράκη Μαρίας (ΑΜ 51210178) για αναγνώριση μαθημάτων
  • Αίτημα για άρση οριστικοποίησης της βαθμολογίας για το μάθημα 510197 «Κράτος και Κρατική Πολιτική»
 6. Θέματα ΠΜΣ
  • Έγκριση Κανονισμού Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων: Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑ.ΔΑ και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου
 7. Θέματα Διδακτορικών – Μεταδιδακτορικών
  • Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΥΔ κ. Κατωμέρη Στυλιανό  (ΑΜ 5117Δ002)
  • Αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας
  • Αιτήσεις για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας