ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ε.Ε. 2021-2022

Ανακοινώνεται η οριστική κατάσταση με τους/τις φοιτητές/τριες του Τμήματος που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση για το εαρινό εξάμηνου α.ε. 2021-2022.