ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ, 510198

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 24-5-2022 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα με κωδ. 510198 "Εισαγωγή στη Δημογραφία" του καθ. Χρ. Μπάγκαβου