ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (510179) ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (510179) ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2021-2022

Η εξεταστέα ύλη είναι τα κεφάλαια 2, 5, 6 και 7  του βιβλίου: TONY J. WATSON, ΚΟΙΝΩΝΙOΛΟΓΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ