Συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του προγράμματος Horizon2020 DigiGen

Η καθηγήτρια του Τμήματος Μαρία Συμεωνάκη συμμετείχε με παρουσίαση στο συνέδριο του προγράμματος Horizon2020 DigiGen το οποίο πλησιάζει προς το τέλος του μετά από τρία χρόνια έρευνας σχετικά με τον αντίκτυπο των ψηφιακών μετασχηματισμών στα παιδιά και τους νέους. Στο συνέδριο συμμετείχαν 100 ερευνητές και ενδιαφερόμενοι φορείς ( συμπεριλαμβανομένων παιδιών και νέων) από όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Η κ. Συμεωνάκη παρουσίασε τον διαδικτυακό χάρτη DGMAp που αναπτύχθηκε από την ερευνητική της ομάδα και η οποία παρέχει πληροφορίες και αποτυπώνει τις διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και τις ψηφιακές συνήθειες των παιδιών και των νέων, με δεδομένα που αντλήθηκαν από δειγματοληπτικές έρευνες μεγάλης έκτασης όπως οι EU-SILC, PISA, ESS, ICILS, TIMSS, 2nd ICT in Education Survey, κλπ.

Μπορείτε να δείτε τον διαδικτυακό χάρτη εδώ.

Ο τίτλος της παρουσίασης ήταν "DigiGen interactive map as a tool to support researchers, policymakers, practitioners to understand and tackle digital inequalities".