ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι προγραμματισμένες διαλέξεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Ευχαριστεί τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες που μέσω των διαλέξεων ανέδειξαν το Εργαστήριο ως σημείο επιστημονικού διαλόγου στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής. Οι διαλέξεις που δεν υλοποιήθηκαν λόγω έκτακτων συγκυριών θα ενταχθούν στον προγραμματισμό της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.