ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο της Καθηγήτριας Μαρίας Καραμεσίνη, Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τον Δρ. Γιώργο Ιωαννίδη με τίτλο: Ανεργία και Πολιτική Απασχόλησης. Θεωρίες, Τυπολογίες, Σχεδιασμός, Αξιολόγηση.

Το βιβλίο έχει ως αντικείμενο την ανεργία, τα διαφορετικά είδη της και τις θεωρητικές της ερμηνείες καθώς και την πολιτική απασχόλησης και τη συμβολή της στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Παρουσιάζει την ιστορική εμφάνιση και εξέλιξη της πολιτικής απασχόλησης, τα διαφορετικά είδη της, τους στόχους και την αποτελεσματικότητά τους ως προς την καταπολέμηση της ανεργίας και εισάγει στις διαδικασίες, τις μεθόδους και τις τεχνικές σχεδιασμού και αξιολόγησής τους. Τέλος, πραγματοποιεί μια κριτική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και της ελληνικής πολιτικής απασχόλησης την τελευταία εικοσιπενταετία.

 

Μπορείτε να διαβάσετε το σύνολο ή επιμέρους κομμάτια του βιβλίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/9252