ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κουμαριανός Βαγγέλης Η κοινωνική ασφάλιση ως θεσμός αλληλεγγύης, εκδ. Τόπος, 2023.  Σελ.: 344

Σε αυτό το βιβλίο, ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης αναλύεται ως θεσµός που θεµελιώνεται στην αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα θεσµικά χαρακτηριστικά, οι µηχανισµοί προστασίας και χρηµατοδότησης, το συλλογικό φαντασιακό είναι άρρηκτα συνυφασµένα µε τη θεωρία της αλληλεγγύης. Η προσέγγιση της κοινωνικής ασφάλισης υπό το φως της αρχής της αλληλεγγύης αναδεικνύει τη στενή σχέση µεταξύ τους και τις –ακόµα ανεκπλήρωτες– δυνατότητες εµβάθυνσης στην αλληλέγγυα λειτουργία του θεσµού. Μέσω των συνεχών «µεταρρυθµίσεων», η κρίση της κοινωνικής ασφάλισης ερµηνεύεται ως υποχώρηση της αρχής της αλληλεγγύης και της ενίσχυσης της διακινδύνευσης, της ατοµικής ευθύνης και του ανταγωνισµού.

 

Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.toposbooks.gr/contents/photos/presskit/H_KOIN_ASFAL_PER.pdf

 

Σε αυτόν το σύνδεσμο θα βρείτε το 1ο κεφάλαιο του βιβλίου.

http://www.toposbooks.gr/contents/photos/presskit/H_KOINWNIKH_ASFA_KEF.pdf