Εβδομαδιαία ώρα ακρόασης παραπόνων, Εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Η Πρόεδρος του Τμήματος θα δέχεται όσους παρακολουθούν τον πρώτο (προπτυχιακούς φοιτητές), τον δεύτερο (μεταπτυχιακούς φοιτητές) και τον τρίτο (Υποψήφιους Διδάκτορες) κύκλο σπουδών του Τμήματος, είτε σαν άτομα, είτε σαν ομάδα και με σκοπό την προσέγγιση και κατανόηση δυσάρεστων καταστάσεων που κάποιες φορές αντιμετωπίζουν.