Επιτυχόντες για την πρακτική άσκηση

Βρείτε συνημμένο τον πίνακα των επιτυχόντων για την πρακτική άσκηση 2017 - 2018. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής (έως 05/12/2017).