Ανακοίνωση ορκομωσίας

Ανακοινώνεται ότι στις 14 Mαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 πμ. θα πραγματοποιηθεί η τελετή ορκωμοσίας του διδάκτορα του τμήματος μας κ. Καψάλη Απόστολου του Νικολάου, στο Γραφείο του Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Παντείου Πανεπιστημίου.