Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 14/2/2018

Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης 14/2/2018, 11.00 π.μ., Εργαστήριο Σπουδών Φύλου

Ημερήσια Διάταξη

 1. Τροποποίηση του ΠΠΣ στο αε 2017-18
 2. Πρόγραμμα διδασκαλίας ΕΕ ΠΠΣ αε 2017-18 και ώρες υποδοχής φοιτητών.
 3. Ανασύσταση της ΟΜΕΑ του Τμήματος
 4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με βάση το Π.Δ. 407/80.
 5. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 6. Φοιτητικά θέματα.
 7. Αίτημα της Αν. Καθηγήτριας Μ. Στρατηγάκη για διδασκαλία στο ΠΜΣ.
 8. Τροποποίηση του ΠΜΣ στο αε 2017-18
 9. Πρόγραμμα διδασκαλίας ΕΕ ΜΠΣ αε 2017-18.
 10. Θέματα μεταπτυχιακών φοιτητών.
 11. Εκθέσεις Προόδου ΥΔ ακ. Έτους 2016-17
 12. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων.
 13. Θέματα ΚΕΚΜΟΚΟΠ
 14.  Αίτημα της Παρασκευή Τουρή, ΕΤΕΠ για άσκηση ιδιωτικού έργου 
 15. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης.