Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 14/2/2018, Συμπληρωματική

Συμπληρωματική Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 14/2/2018 

  •   Θέμα 16ο  Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος
  •   Θέμα 17ο   Ανάθεση,  σε Καθηγητή του Τμήματος, τη διδασκαλία του μαθήματος «Ελληνική    Συνταγματική Ιστορία» με ΚΜ 110355 του ΠΠΣ του Τμήματος ΠΕ&Ι .