Πρόσκληση συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, 28/3/2018

Πρόσκληση συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης  του Τμήματος την Τετάρτη 28/3/2018, 11.00 π.μ., Αίθουσα Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ορισμός εξεταζομένων μαθημάτων και της ύλη τους των Κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. Έτους 2018-19
  2. Έγκριση συμμετοχής του Τμήματος στη οργάνωση του Συνεδρίου με θέμα Historical Materialism Athens στην Αθήνα το 2019
  3. Διοικητικές αρμοδιότητες του Τμήματος
  4. Σύσταση επιτροπής Μεταδιδακτορικής Ερευνας
  5. Ιδρυση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν4485/17(ΦΕΚ 114Α)
  6. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της  Υ.Δ. κ. Καζάνη Αγγελικής ΑΜ 5111Δ007
  7. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
  8. Θέματα λειτουργίας και Κανονισμός Εργαστηρίου Τμήματος
  9. Δράσεις ανάπτυξης Τμήματος
  10. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης