Συμπληρωματική Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, 25/4/2018

στην υπ΄ αριθμ. Πρωτ601/11-04-2018  Πρόσκλησης που σας κοινοποιήθηκε προστίθεται συμπληρωματικώς στην Ημερήσια Διάταξη 

 

  • Προτάσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 
  • Αναδιαμόρφωση του Οδηγού Διδακτορικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019