Ανακοίνωση αιτήσεων ορκομωσίας ΠΜΣ

Ανακοινώνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τμήματος που έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018, ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία του Τμήματος κάθε ΤΡΙΤΗ και ώρες 10:00 έως 13:00 μέχρι και 17-04-2018.