Ανάδειξη εκπροσώπων στα συλλογικά όργανα του Τμήματος

Παρακαλούμε τους προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και υποψηφίους/ες διδάκτορες και τους Συλλόγους τους, ότι λόγω λήξης της θητείας των εκπροσώπων των φοιτητών/τριών και των αναπληρωτών/τριων τους στις 30/11/2018, να μας υποδείξουν έως και την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου  2018τους/τις εκπροσώπους τους στη Συνέλευση του Τμήματος, με ετήσια θητεία από 1/12/2018.