Ανακοίνωση αναβολής προπτυχιακών μαθημάτων λόγω φοιτητικών εκλογών

Ανακοινώνεται μετά την από 4/4/2019 απόφαση Συγκλήτου ότι την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών, δεν θα πραγματοποιηθεί η διδασκαλία των Προπτυχιακών μαθημάτων. Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών θα  πραγματοποιηθούν  κανονικά.