Έγκριση ερευνητικής πρότασης

Η ερευνητική πρόταση με τίτλο "Διερεύνηση των προτύπων της εργασιακής ανασφάλειας και επισφάλειας στην Ελλάδα" με ακαδημαϊκή σύμβουλο την Αναπ. Καθ. Μ. Συμεωνάκη και ερευνητές τον κ. Δ. Παρσάνογλου (Διδάσκων ΕΣΠΑ στο Τμήμα και ερευνητή του Εργαστηρίου Φύλου) και την Υ/Δ κ. Γ. Σταματοπούλου είναι ανάμεσα στις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης: Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’.