ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ α.ε. 2019-20

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση.