Πρόσκληση σε εξ αποστάσεως συνεδρίαση της Συνέλευσης (16/7/2020)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης στις 16/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 εξ αποστάσεως μέσω του λογισμικού Skype for business basic.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

  1. Aπολογισμός θητείας προέδρου από 1/12/2017 μέχρι 31/8/2020
  2. Ορισμός επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της Υ.Δ. κ. Μελέτη Βασιλικής ΑΜ 5113Δ002
  3. Υποβολή υπομνήματος τριμελών Επιτροπών για την αποδοχή ή μη υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα και ορισμός τριμελών Συμβουλευτικών Επιτρoπών
  4. Φοιτητικά θέματα
  5. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
  6. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
  7. Επισκέπτες μεταδιδακτορικοί ερευνητές
  8. Ανάθεση,  σε Καθηγητή του Τμήματος, τη διδασκαλία του μαθήματος  «Εισαγωγή στην Νεοελληνική Κοινωνία» με ΚΜ 410295, ΕΕ , Α εξαμήνου του ΠΠΣ του Τμήματος ΕΜ&Π για το ακ. Ετος 2020-21.
  9. Αίτημα της Παρασκευή Τουρή, ΕΤΕΠ για άσκηση ιδιωτικού έργου  
  10. Ανακοινώσεις